Hem

takcentrums-tak-och-tatskiktsgarantier

Takcentrums tak och tätskiktsgarantier, skölden

som skyddar taken i 15 långa år!

home-15years

Om Takcentrum tak- & tätskiktsgarantier

Med Takcentrums tak & tätskiktsgarantier garanterar   vi att utan kostnad tillhandahålla nödvändigt ersättningsmaterial, arbetskostnad samt ev. följdskador för reparation och utbyte under en period av 10 år från slutbesiktningsdagen.

Läs mer…

home-tickbox

När gäller tätskiktsgarantin

Våra tätskiktsgarantier gäller under förutsättning att; tätskiktet är levererat av Takcentrum, installationen utförts enligt anvisningar från leverantören, installationen utförts i enlighet med gällande normer, installationen utförts av Takcentrums certifierade T-Team entreprenörer. Alla relevanta fakturor är till fullo betalda. Garantin börjar gälla direkt efter slutbesiktning.

Läs mer…

Besök gärna Sveriges första och främsta tätskiktsakademi:
www.tätskiktsakademin.se