Garantiansökan

Välj ett av de tre garantiformulären: ELASTOVAL, INDEX eller RESITRIX.
Fyll i och skicka snarast till Takcentrum AB, ansökan om vår tätskiktsgaranti måste vara producenten tillhanda senast 1 månad efter slutförandedatum.

Välj tätskikt: INDEX, ELASTOVAL eller Resitrix.