För takläggare

Välj ett av de två garantiformulären: ELASTOVAL eller INDEX.
Fyll i och skicka snarast till Takcentrum AB, ansökan om vår tätskiktsgaranti måste vara producenten tillhanda senast 1 månad efter slutförandedatum.

Välj tätskikt: INDEX eller ELASTOVAL