För takläggare

För takläggare

Fyll i och skicka snarast till Takcentrum AB, ansökan om vår tätskiktsgaranti måste vara producenten tillhanda senast 1 månad efter slutförandedatum.

Garantiunderlag tätskikt från:

Fastighetsägare, kompletta uppgifter företagsnamn och fullständig adress:
Fastighetsägare *

Adress: *

Postnummer: *

Ort: *

Objekt, Fastighetens fullständig adress. Om möjligt även fastighetsbeteckning
Objekt/Fastighet/Typ av fastighet: *
Exempel; industrifastighet, skola, egna hem etc:

Fastighetsbeteckning:

Adress: *

Postnummer: *

Ort: *

Om det är del av tak ska taket preciseras

Typ och kvantitet av använt material (OBS! Allt åtgånget material. Även spill)
Material: *

Antal kvm inkl spill: *

Installatör/Entreprenör, Fullständiga namn och adressuppgifter ska fyllas i
Företagsnamn: *

Adress: *

Postnummer: *

Ort: *

E-post (Du får en egen kopia till denna adress): *

Färdigställandedatum (Från detta datum börjar garantin att gälla)