Garantiunderlag tätskikt från Resitrix

Fyll i och skicka snarast till Takcentrum AB, ansökan om vår tätskiktsgaranti måste vara producenten tillhanda senast 1 månad efter slutförandedatum.

  Underlag för garantiansökan för Resitrix

  Entreprenör *

  Adress: *

  Postnummer: *

  Ort: *

  Kontaktperson: *

  Funktion: *

  Telefon: *

  E-post: *

  Information om projektet

  Objekt: *

  Fakturanummer (Gäller samtliga fakturor för inköpt Resitrix-material till projektet): *

  Objektets adress: *

  Tätskikt: *

  Yta m2: *

  Startdatum: *

  Stoppdatum: *

  Renovering: *

  Nybyggnation: *

  Information om Fastighetsägare

  Fastighetsägare: *

  Adress: *

  Postnummer: *

  Ort: *

  Telefon: *

  Information om infästningsmetod/applicering

  Typ av objekt: *

  Ange objektets konstruktion uppifrån och ner (Exempel; Resitrix SK W-primer-Isolering-Underlagspapp-Platsgjuten betong/Trä: *

  Hörndetaljer (Exempel; Resitrix SK W--Primer FG 35 100%-Trä): *

  Speciella detaljer att notera: *

  Certifierad Resitrix montörs namn: *

  Certifieringsår: *

  Avsändare

  Datum: *

  Företag: *

  Namn: *

  Mobilnummer: *

  E-postadress: *