Garantiunderlag tätskikt ELASTOVAL

Fyll i och skicka snarast till Takcentrum AB, ansökan om vår tätskiktsgaranti måste vara producenten tillhanda senast 1 månad efter slutförandedatum.

  Fastighetsägare, kompletta uppgifter företagsnamn och fullständig adress:
  Fastighetsägare *

  Adress: *

  Postnummer: *

  Ort: *

  Objekt, Fastighetens fullständig adress. Om möjligt även fastighetsbeteckning
  Objekt/Fastighet/Typ av fastighet: *
  Exempel; industrifastighet, skola, egna hem etc:

  Fastighetsbeteckning:

  Adress: *

  Postnummer: *

  Ort: *

  Om det är del av tak ska taket preciseras

  Typ och kvantitet av använt material (OBS! Allt åtgånget material. Även spill)
  Material: *

  Antal kvm inkl spill: *

  Fakturanummer hos Takcentrum: *

  Installatör/Entreprenör, Fullständiga namn och adressuppgifter ska fyllas i
  Företagsnamn: *

  Adress: *

  Postnummer: *

  Ort: *

  E-post (Du får en egen kopia till denna adress): *

  Färdigställandedatum (Från detta datum börjar garantin att gälla)