T-Team

Takcentrum samarbetar med ett antal av marknadens kunnigaste takentreprenörer. Vi kallar konceptet ”proffs i samverkan”. Vi vet att inget tätskikt är bättre än hur det installeras. Därför är kraven på kvalitén på installationen och hantverkarens skicklighet oftast till och med viktigare än materialet. Våra produkter säljs och används genom ett rikstäckande nätverk av yrkesskickliga entreprenörer. Vi jobbar med proffsen på tak och tätskikt.

Våra takentreprenörer är medlemmar i T-Team. Att ha ett nära samarbete med våra kunder är en förutsättning för att ständigt kunna förbättra oss och erbjuda bra produkter och service.
T-Team är ett forum för våra närmaste kunder. Medlemskapet i T-Team garanterar att takläggaren genomgått nödvändig utbildning för just våra takmaterial. Vid avslutat arbete är dessa auktoriserade att lämna en skriftlig tätskiktsgaranti på utfört arbete.

Inom T-Team tar vi del av varandras erfarenheter och bygger upp kompetens och nätverk för ett professionellt samarbete i en miljö där vi hela tiden strävar efter en ömsesidig nytta, allt för att gemensamt lyckas bättre på marknaden.

T-Team entreprenörer är kunniga och välutbildade. De är engagerade och kan både material och läggningsmetoden utan och innan. T-Team entreprenörerna är väl bekanta med AMA-normer och tillämpar dessa normer och direktiv i sitt dagliga arbete. T-Team medlemmarna kan montering och säkerhetskraven och vet exakt hur dessa krav ska hanteras.