Våra tätskiktsgarantier

T-Garantier är samlingsnamnet på alla våra tak och tätskiktsgarantier. T-Garantier innehåller flera typer av tätskiktsgarantier som garanterar att utan kostnad tillhandahålla nödvändigt ersättningsmaterial, arbetskostnad samt eventuella följdskador för reparation och utbyte under en period av 10 år från slutbesiktningsdagen. Ytterligare 5 års materialgaranti (totalt 15 år) gäller om fastighetsägaren begär en takinspektion under garantitidens tionde år.

När våra tätskiktsmaterial installeras av våra professionella entreprenörer som är medlemmar i T-Team, erhåller man tätskiktsgarantier för de ytor som har täckts med våra tätskiktsprodukter. T-Team är Takcentrums certifierade entreprenörer som är kunniga både när det gäller våra tätskikt, läggningsmetoder, regler och föreskrifter.

Våra tätskiktsgarantier kan utfärdas endast för taktäckningar som är gjorda med våra tätskikt samt att taktäckningsarbetet och materialappliceringen uppfyller samtliga krav som redovisas i vår garantipolicy.

För att våra tätskiktsgarantier ska gälla förutsätter vi att tätskikten kommer från Takcentrum som leverantör samt att våra riktlinjer, våra leverantörers läggningsanvisningar och Hus AMA, i nämnd ordning, följs vid projektering och byggande.

Genom att välja Takcentrum som materialleverantör till taket, kan du vara trygg i vetskap om att materialet håller en mycket hög kvalitetsstandard och omfattas av ett generöst trygghetspaket.

 

Takmaterial tillverkad av de främsta i Europa

Allt material vi marknadsför är godkända och CE märkta. Med T-Garantier som är samlingsnamnet på alla våra tätskiktsgarantier garanterar vi att fastigheten är i trygga händer i 15 långa år oberoende av hemförsäkringen, konsumenttjänstelagen eller om fastigheten har bytt ägare. Tillsammans med våra leverantörer har vi tagit fram det mest heltäckande och omfattande trygghetspaketet när det gäller tätskikt och tätskiktsarbeten på svenska tak.

Detta unika trygghetspaket är framtaget tillsammans med våra leverantörer av tätskikt som är stora europeiska aktörer. Vår framgång när det gäller våra tätskiktsgarantier bygger på ett kontinuerligt samarbete för att ständigt förbättra våra produkter samt kvalitetssäkring av allt vi gör. Både våra tätskiktsgarantier och vår unika Tätskiktsakademin.se är tydliga exempel på vad detta samarbete och uppbackning av våra samarbetspartner möjliggör. Kontinuerlig övervakning av AMA Hus riktlinjer samt uppdatering av våra leverantörers riktlinjer och rekommendationer är grunden för denna kvalitetssäkring i alla led.

Våra tätskiktsgarantier är ett resultat av att Takcentrum tillsammans med våra leverantörer har arbetat fram en ansvarsutfästelse som innebär att våra kunder får sammanlagt 10+5 långa års skydd.

Hur går det till

Anlita en T-Team takentreprenör
Förutsättningen är att du anlitar en entreprenör som har genomgått nödvändiga teoretiska och praktiska utbildningar för tak- och tätskiktsarbeten och dessutom är medlem i T-Team, Takcentrums auktoriserade och kvalitetsmedvetna takentreprenörer. T-Team är ett forum för våra närmaste och auktoriserade kunder. Här tar vi del av varandras erfarenheter och bygger upp nätverk för ett professionellt samarbete i en miljö där vi hela tiden strävar efter en ömsesidig kompetensutveckling och kvalitetssäkring av takarbeten.

Efter att ha genomgått nödvändiga teoretiska och praktiska utbildningar på materialfunktion och läggningsteknik kan våra T-Team entreprenörer titulera sig som auktoriserade T-Team takentreprenörer och få tillgång till Takcentrums tak och tätskiktsgarantier.

Vår framgång när det gäller våra tätskiktsgarantier bygger på ett kontinuerligt samarbete mellan våra T-Team takentreprenörer, oss och våra leverantörer för att ständigt förbättra våra produkter samt kvalitetssäkring av allt vi gör.

T-Team takentreprenörer är kunniga och välutbildade. De är engagerade och kan både material och läggningsmetoden utan och innan. T-Team takentreprenörerna är väl bekanta med AMA normer och tillämpar dessa normer och direktiv i sitt dagliga arbete. T-Team medlemmarna kan montering och säkerhetskraven och vet exakt hur dessa krav ska hanteras.

Vi garanterar då att arbetet utförs av kunnig personal och enligt de direktiv som AMA föreskriver samt att allt material kommer från Takcentrum som bara använder sig av godkända leverantörer. Tätskiktsgarantin täcker då materialfel, felaktigt utfört arbete och följdskador.

Använd kvalitetstätskikt från Takcentrum
Vi utfärdar endast tätskiktsgarantibevis för taktäckningar som är gjorda med våra tätskikt samt att taktäckningsarbetet och materialappliceringen uppfyller samtliga krav som redovisas i vår garantipolicy. För att tätskiktsgarantin ska gälla förutsätter vi att tätskikten kommer från Takcentrum som leverantör samt att våra riktlinjer, våra leverantörers läggningsanvisningar och Hus AMA, i nämnd ordning, följs vid projektering och byggande.

Ersättningsbelopp

Det här är de maximala ersättningsbeloppen för skador. Ersättningsbeloppet värderas vid varje enskilt skadetillfälle vid varje eventuellt anmält skadefall.
Med arbete utfört av kunniga T-Team-medlemmar, med takmaterial producerat av Takcentrum godkänd leverantör och med tätskiktsgarantier återförsäkrade i ett välrenommerat internationellt försäkringsbolag, Groupama Assicurazioni S.p.A gäller:

  • Villkor för försäkringsbrev nr. 1101454 civil produktansvarsförsäkring
    Ersättningsbelopp: EUR 2 000 000 per år för materialskador och skador som direkt orsakats tredje person till följd av defekter på produkter tillverkade av Index Construction Systems and Products S.p.A.
  • Villkor för försäkringsbrev nr. 1101455 civil installationsansvarsförsäkring
    Ersättningsbelopp: EUR 500 000 per skada och år för materialskador och skador som direkt orsakats tredje person inklusive kostnader för reparation och/eller omarbetning till följd av fel eller defekter vid installation eller utförande av ”tätskiktssystemen”. Garantin täcker materialfel, felaktigt utfört arbete och följdskador.